/MAT/LAW68 (COSSER)

ブロックフォーマットキーワード この材料則はハニカム材料を記述します。

フォーマット

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
/MAT/LAW68/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/COSSER/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i                
E11 E22 E33        
G12 G23 G31        
fct_ID11i fct_ID22i fct_ID33i Iflag1 Fscale11i Fscale22i Fscale33i
ε max11i ε max22i ε max33i        
fct_ID12i fct_ID23i fct_ID31i Iflag2 Fscale12i Fscale23i Fscale31i
ε max12i ε max23i ε max31i        
fct_ID21i fct_ID32i fct_ID13i   Fscale21i Fscale32i Fscale13i
fct_ID11r fct_ID22r fct_ID33r   Fscale11r Fscale22r Fscale33r
ε trans11r ε trans22r ε trans33r        
fct_ID12r fct_ID23r fct_ID31r   Fscale12r Fscale23r Fscale31r
ε trans12r ε trans23r ε trans31r        
fct_ID21r fct_ID32r fct_ID13r   Fscale21r Fscale32r Fscale13r

定義

フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子

(整数、最大10桁)

 
unit_ID 単位識別子

(整数、最大10桁)

 
mat_title 材料のタイトル

(文字、最大100文字)

 
ρ i 初期密度

(実数)

[ kg m 3 ]
E11 ヤング率

(実数)

[ Pa ]
E22 ヤング率

(実数)

[ Pa ]
E33 ヤング率

(実数)

[ Pa ]
G12 せん断係数

(実数)

[ Pa ]
G23 せん断係数

(実数)

[ Pa ]
G31 せん断係数

(実数)

[ Pa ]
fct_ID11i 方向11における初期降伏応力関数の識別子

(整数)

 
fct_ID22i 方向22における初期降伏応力関数の識別子

(整数)

 
fct_ID33i 方向33における初期降伏応力関数の識別子

(整数)

 
Iflag1 降伏応力関数11、22、33のひずみ定式化
= 0
降伏応力は μ (体積ひずみ)の関数になります。
= 1
降伏応力は ε (ひずみ)の関数になります。
= -1
降伏応力は右記の関数です; ε

(整数)

 
Fscale11i 関数11の初期降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale22i 関数22の初期降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale33i 関数33の初期降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
ε max11i 方向1における引張の初期破壊ひずみ

(実数)

 
ε max22i 方向2における引張の初期破壊ひずみ

(実数)

 
ε max33i 方向3における引張の初期破壊ひずみ

(実数)

 
fct_ID12i 方向12における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID23i 方向23における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID31i 方向31における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
Iflag2 せん断降伏応力関数12、23、31のひずみ定式化

(整数)

 
Fscale12i 関数12の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale23i 関数23の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale31i 関数31の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
ε max12i 方向12の初期破壊ひずみ

(整数)

 
ε max23i 方向23の初期破壊ひずみ

(整数)

 
ε max31i 方向31の初期破壊ひずみ

(整数)

 
fct_ID21i 方向21における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID32i 方向32における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID13i 方向13における初期せん断降伏応力関数

(整数)

 
Fscale21i 関数21の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale32i 関数32の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale13i 関数13の初期せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
fct_ID11r 方向11における残留降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID22r 方向22における残留降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID33r 方向33における残留降伏応力関数

(整数)

 
Fscale11r 関数11の残留降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale22r 関数22の残留降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale33r 関数33の残留降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
ε trans11r 方向11における遷移ひずみ

(実数)

 
ε trans22r 方向22における遷移ひずみ

(実数)

 
ε trans33r 方向33における遷移ひずみ

(実数)

 
fct_ID12r 方向12における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID23r 方向23における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID31r 方向31における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
Fscale12r 関数12の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale23r 関数23の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale31r 関数31の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
ε trans12r 方向12における遷移ひずみ

(整数)

 
ε trans23r 方向23における遷移ひずみ

(整数)

 
方向31における遷移ひずみ

(整数)

 
fct_ID21r 方向21における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID32r 方向32における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
fct_ID13r 方向13における残留せん断降伏応力関数

(整数)

 
Fscale21r 関数21の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale32r 関数32の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]
Fscale13r 関数13の残留せん断降伏応力スケールファクター

デフォルト = 1.0(実数)

[ Pa ]

例(ハニカム)

#RADIOSS STARTER
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/UNIT/1
unit for mat
         kg         mm         ms
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#- 2. MATERIALS:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/MAT/LAW68/1/1
honeycomb
#       RHO_I
       3.2E-5          0
#        E_11        E_22        E_33
         40         40         80
#        G_12        G_23        G_31
         15         30         30
# Initial tension/compression
#fun_ID11i fun_ID22i fun_ID33i  Iflag1      Fscale11i      Fscale22i      Fscale33i
    13    14    15     0          1          1          1
# Tension/compression
#     Eps_max11i     Eps_max22i     Eps_max33i
         .12         .12         .12
# Initial shear
#fun_ID12i fun_ID23i fun_ID31i  Iflag2      Fscale12i      Fscale23i      Fscale31i
    16    18    17     0          1          1          1
# Shear
#     Eps_max12i     Eps_max23i     Eps_max31i
         .14         .14         .14
# Initial shear
#fun_ID21i fun_ID32i fun_ID13i           Fscale21i      Fscale32i      Fscale13i
    16    18    17               0          0          0
# Residual tension/compression
#fun_ID11r fun_ID22i fun_ID33i           Fscale11r      Fscale22r      Fscale33r
     3     4     5               1          1          1
# Transition tension/compression
#    Eps_trans11r    Eps_trans22r    Eps_trans33r
        .022        .022        .022
# Residual shear
#fun_ID12r fun_ID23r fun_ID31r           Fscale12r      Fscale23r      Fscale31r
     6     8     7               1          1          1
# Transition shear
#    Eps_trans12r    Eps_trans23r    Eps_trans31r
        .041        .035        .035
# Residual shear
#fun_ID21r fun_ID32r fun_ID13r           Fscale21r      Fscale32r      Fscale13r
     7     7     8               0          0          0
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#- 3. FUNCTIONS:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/3
sig11
#         X          Y
        -100         .4                              
         100         .4                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/4
sig22
#         X          Y
        -100         .4                              
         100         .4                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/5
sig33
#         X          Y
        -100         .8                              
         100         .8                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/6
sig12
#         X          Y
        -100         .3                              
         100         .3                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/7
sig13
#         X          Y
        -100         .5                              
         100         .5                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/8
sig23
#         X          Y
        -100         .5                              
         100         .5                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/13
sig11
#         X          Y
        -100         .4                              
        -.021         .4                              
        -.02         .8                              
         .02         .8                              
        .021         .4                              
         100         .4                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/14
sig22
#         X          Y
        -100         .4                              
        -.021         .4                              
        -.02         .8                              
         .02         .8                              
        .021         .4                              
         100         .4                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/15
sig33
#         X          Y
        -100         .8                              
        -.021         .8                              
        -.02         1.6                              
         .02         1.6                              
        .021         .8                              
         100         .8                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/16
sig12
#         X          Y
        -100         .3                              
        -.041         .3                              
        -.04         .6                              
         .04         .6                              
        .041         .3                              
         100         .3                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/17
sig13
#         X          Y
        -100         .5                              
        -.034         .5                              
        -.033          1                              
        .033          1                              
        .034         .5                              
         100         .5                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/18
sig23
#         X          Y
        -100         .5                              
        -.034         .5                              
        -.033          1                              
        .033          1                              
        .034         .5                              
         100         .5                              
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#ENDDATA
/END
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

コメント

 1. この材料則は、積分要素およびIsolid =1またはIsolid =2の場合にのみ、8節点ソリッド要素と適合性があります。
 2. 体積ひずみ定式化からひずみ定式化に切り替える場合、Iflag = -1に設定すると、同じ関数定義を維持することができます。
 3. 破壊ひずみまたはせん断破壊ひずみのいずれかに達すると、要素は削除されます。
 4. 過渡ひずみは、初期降伏応力関数から残留降伏応力関数への過渡状態を定義します。
 5. 過渡ひずみまたはせん断過渡ひずみのいずれかに達した場合、要素の各方向には、残留関数で定義された降伏応力がかかります。過渡状態は、隣接する要素に適用されます。